Curse of the Crimson Throne

ontvoering in de nacht

25 pharast 4708 - cont'

Bon wij dus weer naar die slachterij gestesseld, onderweg aan ne waterspuwer gedronken en een droge koek gegeten om weer wat op ons effen te komen. Gepalaverd over wat we gaan doen : we gaan dus proberen om Verick alléén naar buiten te sleuren, alst kan zonder ook die andere wakker te maken. Sunat mag natuurlijk weer eerst den boel gaan verkennen. Stom werk, een uur verloren met wachten tot die mannen hun maten gaan zoeken – maar ze komen niet meer buiten en ze stappen in hunne koefer. Eén na één gaan de lichten uit, en begint het gesnurk. Schone bende, tkan hun dus niet schelen wat er met hun kameraden gebeurd is ! Enfin ten lange leste is alles dus stil, en moeten wij op dat plat dak zien te geraken. Voor Sunat-de-kat geen probleem, maar Sho en Talio, dat is wat anders – met gans hun ijzerwinkel en groot dat ze zijn ! Sho maar duwen aan Talio zijn gat, en ik maar trekken aan zijn schouders. Stt ! Stille zijn ! Zo luid nie ! Gelukkiglijk slapen de slachters goed, geen enen die ons hoort. Tandis dat we der ons beste voor doen !

Die twee dikke balgen [1] eindelijk op dat dak, en Sunat op zijn tenen de kamer van Verick binnen. Desna zij dank dat de blaffeturen goed gesmeerd zijn, ze piepen niet als ik ze opensteek. Sho geeft mij goeie raad, dak het stillekes moet doen, “want alst hij wakker wordt, ist hij niet meer aant slapen”... bedankt, Sho, kzal deraan denken en zelf was ik daar nooit opgekomen !

Eerst zien dat die andere sosiesendraaiers ons met rust laten : ik steek de grendel op Verick zijn deur. Zo zacht als kan, dat wil zeggen : met een geknars dat gans de gebuurte moet horen ! Die was niet gesmeerd ! Oef ! Verick blijft liggen ! Maar gerucht in die andere kamer : “hé, wat was dat ?”. Shax ! Ik dus mijne mond tegen die deure en dan zo’n beetje “snurk, snurk” gefluisterd en ze trappen erin, ze komen niet kijken. khoor ze wel nog ondereen vragen ofdat die andere lappekakkers al terug gekomen zijn, en dan zo iets van “ziet dat Verick erachter komt…”. Zou die Verick niets weten van die “tournedos cannibale” die ze hier alle nachten draaien ? Enfin, tkan mij niet schelen, we brengen hem naar de Citadel en Kroft kan het uitzoeken !

Hoe gaan we Verick braaf meekrijgen ? Just : een peluw op zijn smoel en een tik van de achterkant van mijn zwaard. Pok ! En dan bong ! Sho met haar schild er nog ne keer bovenop, een slaapliedje met twee noten…

Tesamen steken we hem dan door het venster weer naar buiten, op dat plat dak. Nu hem nog naar beneden krijgen, maar daarvoor hebben we die kar met stro die tegen de muur staat. Weer een gans gedoe. Stt ! Stillekes ! Harder trekken ! Nee, niet langst daar ! Zachtjes, zachtjes ! En poefte ! Verick slaat een slijnke zesse [2] en kop vooruit int stro. Sunat der bijna bovenop, juist op tijd losgelaten ! Sho schuurt elegant langst de bakstenen, neven de wielen, gat eerst int gras dat haren balkon nog ne minuut lang blijft wiebelen. Talio in grand écart met zwaaiende armen zijne kin op de kar gestoten, zijn zwaard pletse! op zijne kop maar tdoe geen zeer.

Naar de Citadel ! Sho en Talio pakken dus Verick tussen hun getwees, zwijnselend gelijk een bende zattekloten met een stuk in ons kraag. Spijtig genoeg komen we een échte zattekloot tegen, ne guard die het allemaal niet meer ziet zitten. Sho schijnt hem te kennen als sergeant Soldado. En Soldado schijnt Verick goed te kennen, altijd maar bezig “hey Neffie !” En hoe ist en gaan we samen enen gaan drinken ? Hoe geraken we van diene vent af ? We lopen allemaal scheef van de moeite en straks in Verick zijn slaappil ook wel uitgewerkt en dan staan we hier… Gelukkiglijk komt Talio weer tussen : dat hij hem moet schamen en mee naar de Citadel moet gaan, en dat Kroft op hem wacht en hem in zijn beddeke zal steken.

Afijn met veel vijven en zessen krijgen we dus Verick en Soldado in de kazirre [3].

Kroft ist er kontent mee, vraagt of we die andere totentrekkers ook nog kunnen gaan halen.

Al wat ze wilt, maar eerst slapen, slapen, slapen !

Sunat

1. balg : zeer dik persoon

2. “slijnke zesse” : Een moeilijke kruissprong.

3. kazirre : kazerne (bedoeld is hier Citadel Volshyenek)

Comments

Fennek

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.