Curse of the Crimson Throne

De Spinnenkoning van Eel's End

28 Pharast 4708

Aan Kroft haar bureau dus nog nen anderen tiep van een jaar of 40, 50. Nen ouwe vriend van Kroft, Vencarlo Orsini, zwaardmeester in de Academie in Old Korvosa (1). Sjiek maar stoffig gekleed, met zwarte handschoentjes en een schitterende degen.

Opvallend : twee van zijn vingers staan onbeweeglijk stijf. Hout als ge tmij vraagt… Doet mij denken aan wat Sho mij heeft verteld als we Soldado daar teruggebracht hadden : Soldado zou tesamen met Merin leerling geweest zijn bij Orsini, met zon beetje een driehoekske dertussen, als ge mij wél verstaat… tis geen wonder met zon stoot gelijk Merin… Maar die houtene vingers… heeft Merin dan ooit met Orsini gevochten, en gewonnen… ?!

Volgens Kroft heeft hij groot nieuws, genoeg om ons relatie met Cheliax om zeep te helpen door een blokkade of zelfs oorlog !

Darvangios Ambrei, ambassadeur van Cheliax in Korvosa, heeft het niet hoog op met ons en zet hem achter een embargo. Dat zou hem zelf ook goed uitkomen, want de grondprijzen zouden kelderen en dan kan hij veel van die grond opkopen. De smeerlap !

We bieden dus aan van hem een beetje uit te benen, we hebben algelijk eksperience genoeg, maar het moet deze keer veel voorzichtiger aangepakt worden. ‘t Begint een beetje saai te klinken en ik droom een beetje weg wijl ik Sho haar voorgevel bekijk. Echt niet slecht.

Barvasi ! Devargo Barvasi ! Hola, tijd om weer te luisteren ! Die ken ik, en hij mij ! Lamm heeft mij nog aan hem voorgesteld. De “Spinnenkoning” van Eel’s End, uit mijn tijd op de shingles in Bridgefront. Als ik mij goed herinner was ons vluchthuis in Alika street van hem gehuurd.

Proper ventje, nooit betrokken bij vuile karweitjes, maar wél altijd aan de kant waar dat er wat te rapen valt. En aan de schone kant van de riool, als ge mij wel verstaat. Lamm was al bij al ne luizaard, die zat zélf in de smeerlapperij en maakte zijn handen vuil. Barvasi is veel voorzichtiger. En veel machtiger.

En dan zijn spinnen, vieze beesten ! tschijnt dat hij ermee kan praten, gewoon door eraan te denken. Dat ze dus doen wat hij wil. En dat er daar mensen verdwijnen in zijne boot vol spinnen, en nooit meer teruggezien worden. kheb mij altijd afgevraagd of soms mijn vader niet…

Als Kroft hém wil pakken heeft ze geen poot om op te staan… maar tis dat niet wat ze wil. Ze wil Barvasi geld geven (!) om ons de vuile was van Ambrei uit de doeken te doen, dat we hem er daarna mee kunnen chanteren. 500 gold sails krijgen we, en de overschot mogen we houden. Veel zal dat niet zijn : die mens kent de prijzen beter dan al de anderen !

tzal van Talio afhangen vrees ik. Ik kan zo geen schone praat verkopen en Sho heeft ook wel betere argumenten dan haar tong… bovenal denk ik niet dat Barvasi het zo heeft voor shoanti.

We gaan op weg en Orsini loopt een stukske met ons mee. Talio vraagt hem uit over de situatie in Korvosa en int paleis van de koning. Orsini zegt dat hij bang is en twijfelt aan het verhaal over de dood van de koning. Dat Dredje dood is komt ook Ooza goed uit, en overal natuurlijk geruchten dat zij hem een handje geholpen heeft… Maar Merin (hij noemt ze “Sabina”) vertrouwt hij, ze is “integer en heeft een eigen wil”.

En Barvasi, vraagt Talio hem, hoe moeten we die aanpakken ? “Op zijn ijdelheid, zeker niet met bedreigingen, aggressie zal niet werken” – khad het gedacht dat Talio het ging mogen doen !

Ik vraag dus over de broche, of het voor de koningin zou uitmaken als iemand haar broche zou terugbrengen. Zonder namen te noemen hé, zomaar langs mijne neus weg. Maar Talio en Sho kijken mij daar aan gelijk ik nog stink naar otyurg… ik en mijn grote klep ! Gelukkig beginnen ze snel over iets anders.

Orsini had een contact in het paleis : Neolandus, de senechal van Dredje. Die Neolandus schijnt verdwenen te zijn na de dood van de koning. Eerlijk gezegd kan mij dat niet schelen, maar Talio schijnt het belangrijk te vinden.

Bij oud Korvosa slaan wij af naar Eel’s end, Orsini gaat naar huis soldaatje gaan spelen.

De 5 boten liggen er nog, gelijk vroeger : de House of Clouds, een schoon bordeel met nog veel schoondere meiskes. Gewone en shoanti, maar die zou ik vroeger met geen tang hebben aangeraakt. Nu ik Sho heb leren kennen ligt dat al anders, theeft toch wel iets die wilde mensen… Maar toen zou ik mijn neus hebben dichtgeknepen en in twater gesprongen zijn.

Lamm gebruikte het House of Clouds voor de “twijfelaars” : gastjes die schoon genoeg begonnen krijgen van de karweitjes op de shingles. Alleen de “sergeantjes” en “luitenantjes” natuurlijk, die een beetje te groot en te slim waren om met de zweep alléén af te dreigen. En effectief, een goeie beurt en ge waart al uw twijfels kwijt… toch voor een tijdje. Barvasi moet daarvan geweten hebben, waarschijnlijk gebruikte hij dat ook als een middel om Lamm nog meer aan hem te binden.

Naast de House of Clouds de Dargon’s Breath, een opiumtent. De Twin Tigers, om te gaan gokken, en dan nog een drinkhuis (enfin, drinkboot). En midden daartussen het schip van Barvasi zélf, de Eel’s End.

Wij daar naartoe, 4 wachters willen ons tegenhouden maar met 3 sailtjes de man worden ze al toegeeflijker. De “troonzaal” nog altijd gelijk vroeger, gelijk ik mij herinner van die ene keer dat Lamm mij hierbinnen heeft gebracht om mij aan Barvasi voor te stellen. Overal vieze spinnen tegen de muren, een tafel of twee met vuil volk, een trap naar beneden. Ik voel mij niet goed, heel zenuwachtig. tis lang geleden, héél lang, maar wat als Barvasi mij nog herkent ?

Barvasi zit op zijn troontje, met zijn zwart leren harnas en de spinnen die over hem kruipen. Handschoenen met messen erop, die kerel is echt niet normaal.

Talio begint zijne parlee, en hij is compleet in form ! Slijmen alhier, stroop smeren aldaar, moeilijke woorden, buiingskes en tierlantijntjes. Hij amuseert hem duidelijk.

Dat een blokkade een gevaar is voor Korvosa en voor Barvasi. En dat Ambrei Korvosa niet goed gezind is. En patati en patata… mijn ogen beginnen alweer rond te gaan, naar een kooi met een klein paars draakske, een miserable geval dat geen geluid maakt, en toch heb ik het gevoel dat het om hulp roept. Een paars draakske, gelijk op de broche van Ileona. Wat had Zellara ook alweer over dat juweel gezegd… ?

400 ! 400 Goudstukken, ze zijn het akkoord geraakt, Barvasi heeft nog twee brieven van een adelijke madam uit Cheliax die Ambrei in moeilijkheden kunnen brengen. We hebben wat we zochten.

Barvasi ziet ons opeens ook staan, vraagt of die “horser” van een Sho ook kan praten… ‘k had gelijk dat hij niet te zot was van shoanti ! Ik denk : Van Sho gaat ge afblijven hé vriend ! Of ge krijgt met mij te doen.

En gelijk of dat ik het denk, draait hij naar mij en zegt : “u ken ik van ergens…”

tzweet druipt in mijn kniegaten, maar ik kan mij uit de slag trekken : “Nee, ge moet u vergissen, ik ben niet van hier…”. Hij gelooft het maar half.

Niet het moment om uitgebreid over dat draakske te gaan vragen, maar we doen het toch. We zouden het graag meenemen om te verzorgen, misschien met die 100 sails die nog overschieten ? “Ik hou het liefst bij mij, ik ben er zeer aan gehecht. Ik noem hem “Zielepootje”. En daarmee kunnen wij het stellen… Die vent vind het natuurlijk gewoon leuk om dat beest te zien afzien, de vuile sadist.

Kroft is héél content met haar briefkes, en schuift nog 450 goudstukken af ! We mogen ook, met haar groeten, in de arsenalen een magisch wapen gaan kiezen. Bof. tzal toch wel weer voor de groten zijn : Sho of Pater Talio hoogstwaarschijnlijk. Dat Kroft mij eens een briefke geeft om tussen de zakskes weed en leaf te gaan snuisteren (2)!

Sho wil nog weten wat er met Neolandus gebeurt is, en Kroft zegt dat ze zal informeren bij de Sables of zij iets weten.

Laat genoeg, tijd om naar ons hotel te gaan, goed eten en goed slapen. Maar het gekrem van dat draakske laat mij niet los, ik lig te woelen in mijn bed.

Uiteindelijk pak ik een klein envelopke uit mijne kazak en met een likske Pesh lukt het wel om te slapen…

Sunat

1. Orsini zwaardvechtersacademie in Old Korvosa

2. http://pathfinder.wikia.com/wiki/Recreational_drugs_of_Golarion

Comments

Fennek

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.